Zboží lze zaslat do reklamace pouze na základě autorizace nákupu a současného potvrzení záruky, prostřednictvím přiděleného RMA čísla. Postup tohoto přidělení, on-line způsobem, je následující.

Otevřete "Reklamační formulář", který umožňuje provést zadání zboží podle několika kritérií. a) vyhledání podle sériového čísla:

Vložte sériové číslo do vymezeného okna a zadejte příkaz vyhledat. Autorizace správnosti vašeho zadání otevře formulář "Nahlášení reklamace", který již obsahuje identifikaci zboží a informaci jak zboží zaslat do reklamace. Zboží se reklamuje zásadně kompletní, mimo výjímek uvedených pro konkétní značky v textu u popisu závady. Nerespektování těchto informací je rovněž důvodem pro odmítnutí příjetí zboží do reklamace.

Podmínkou registrace je dále popis závady zboží. Do tohoto pole uveďte veškeré důležité údaje pro řešení reklamace. Pokud se jedná o DOA reklamaci (zboží vadné zpravidla do 5ti dnů od nákupu), zde uveďte tuto informaci přednostně, spolu s preferovaným způsobem řešení (výměna nebo dobropis). Popis závady uveďte až následně.

Zvolte vždy adresu pro vrácení vyřízené reklamace v části "Adresa poslání zboží". Pokud není vámi zvolená adresa ve výběru, kontaktujte nejprve svého obchodníka a vyžádejte její doplnění. Potvrzení adresy proveďte i v následném kroku při kompletaci celé zásilky.

Vždy překontrolujte správnost zobrazených údajů a jejich solulad s reklamovaným zbožím, zejména přesné označení reklamovaného typu (P/N) a sériového čísla (S/N). Pokud zjistíte nesoulad údajů na zboží s prodejními doklady, resp. s údaji zobrazenými v tomto formuláři, uveďte tuto skutečnost přednostně v popisu závady a kontaktujte náš zákaznický servis: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Po vyplnění a kontrole správnosti všech zadaných údajů potvrďte žádost kliknutím na "Registrovat nahlášení". Tímto postupem se dostáváte do části Potvrzení o nahlášení. Pokud reklamujete pouze jeden kus zboží, zaklikněte jej v poli pro potvrzení zcela vlevo na informačním řádku a dokončete operaci vytvořením "balíku", jak je podrobně na dané stránce uvedeno. Položku můžete analogickým způsobem ze žádosti vymazat potvrzením symbolu pro tuto operaci zcela vpravo na řádku u zboží.

Pokud zasíláte do reklamace 2 a více kusů zboží, postupujte analogicky podle informací na stránce pro každou další reklamaci. Každý "kus" zboží musí mít samostatné RMA číslo. Zásadně nelze reklamovat 2 a více kusů stejného zboží pod jedním RMA číslem. Registrace všech reklamací musí být ukončena vytvořením "balíku".

Reklamační oddělení prodávajícího přijímá reklamace zásadně na základě zaslání formuláře s "číslem balíku" spolu s reklamovaným zbožím, jež jsou ve vzájemném souladu. Zasílání jakýchkoli jiných dokumentů je bezpředmětné.

Pokud zboží sériové číslo nemá, nebo jeho potvrzení nebylo provedeno, postupujte v zadání podle nákupních dokladů následovně.

b) vyhledání na základě čísla faktury (analogicky dle čísla dodacího listu)

Otevřete "Reklamační formulář", vyberte volbu nikoli S/N, ale Č.fakt. (přepravního listu) a zadejte jej v předepsaném formátu do pole. Kliknutím na tlačítko "Hledat" se zobrazí všechny položky na faktuře (přepravním listu) z nichž vyberete zboží určené k reklamaci. Po potvrzení (kliknutím) na "Vyberte" u konkrétního zboží je zobrazena stránka "Nahlášení reklamace" s detaily o zboží a další postup je zcela shodný s postupem již uvedeným dle bodu a). Pokud je na zboží sériové číslo, zadejte jej rovněž do příslušného pole (S/N) i v případě, že není na faktuře uvedeno.

Důležité upozornění: Podmínky reklamací jsou podrobně uvedeny na první straně záložky RMA - reklamace v části "Důležité dokumenty". Tamtéž jsou rovněž uvedeny adresy servisů (s přímými odkazy) pro případy, kdy reklamace neřeší prodávající, ale autorizovaný servis výrobce. Hlášení při zadávání RMA v takovém případě odkazuje na "záruku výrobce".

Při jakýchkoli nejasnostech kontaktuje nejdříve náš zákaznický servis Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. . Zásadně nezasílejte žádné zboží do reklamace bez předchozího odsouhlasení. Pokud nelze vytvořit RMA, kontaktujte vždy zákaznický servis.