Vykonávame záručný a pozáručny servis na LCD monitory AG NEOVO

Spoločnosť AG NEOVO poskytuje nasledujúcu obmedzenú záruku. Táto obmedzená záruka platí iba pre pôvodného zákazníka a nie pre ľubovoľného iného kupujúceho alebo nadobúdateľa.

Displeje LCD


Spoločnosť AG NEOVO ručí za to, že monitory LCD a ich diely nebudú za podmienok bežného používania po dobu troch (3) rokov od dátumu pôvodného nákupu vykazovať žiadne chyby v materiáloch alebo vo vyhotovení. Spoločnosť AG NEOVO poskytuje na LCD panel záruku v trvaní troch (3) rokov od dátumu pôvodného nákupu. Počas tejto záručnej doby spoločnosť AG NEOVO bezplatne opraví alebo vymení chybný výrobok alebo jeho diel.

Zmeny alebo aktualizácie nasledujúcich záručných podmienok a postupov sú k dispozícii na webových stránkach spoločnosti AG NEOVO alebo ich môžete získať kontaktovaním miestneho zastúpenia AG NEOVO.

Predmet záruky AG Neovo