MacBook

Diagnostika Apple:

  • iPhone, iPod, iPad, ………………10,- EUR bez DPH
  • MacBook………………………….20.- EUR bez DPH
  • iMac………………………………30,- EUR bez DPH
  • MacMini………………………….20,- EUR bez DPH
  • MacPro……………………………50,- EUR bez DPH
  • Display……………………………20,- EUR bez DPH

Zálohovanie:

  • Záloha dát do 100GB………………26,-EUR bez DPH
  • Záloha dát nad 100GB…………..…39,-EUR bez DPH
  • Zálohovanie na vlastné medium.
  • Záloha dát pre iOS zariadenia………10,-EUR bez DPH

Zakúpené aplikácie nie sú súčasťou zálohy.