Servisné strediská:

Reklamovať je možné len tovar zakúpený priamo u distribútora.

 Žiadosť o vrátenie tovaru

Chybne dodaný tovar

Reklamácie pokazeného tovaru

Žiadosť o reklamáciu

Žiadosť o reklamáciu je dostupná v sekcii Obchod – reklamácia -zadanie reklamácie na www servere distribútora (www.techdata.sk). Dealer  tu môže uviesť aj požadovaný spôsob vyriešenia reklamácie (napr. výmenou, dobropisom, opravou, …). Distribútor si vyhradzuje právo dealerom preferovaný spôsob zmeniť.