FAQ Apple

appleFAQ

Nie, na prepravu máme zmluvneného partnera, ktorým je UPS.

  • môžete si u nás uplatniť len medzinárodný záručný, alebo pozáručný servis na iPhony zakúpené v zahraničí (u zahraničného mobilného operátora alebo v Apple Store v krajinach EMEA/EFTA. To znamená že nepríjimame záručné ani pozáručné reklamácie na iPhony zakúpene u Slovenských mobilných operátorov (SK Orange a SK Telekom). 
  • riešime reklámácie len pre koncových zákaznikov.
  • ak sa iPhone dá zapnúť a má inú poruchu, nepotrebujeme k reklamácii žiaden doklad, ak sa iPhone nedá zapnúť a seriové číslo/IMEI sa nedá vyčítať z nastavení telefónu je
  • potrebné doložiť originál doklad o kúpe (faktúra) od mobilného operátora alebo Apple Store.
  • reklamácie pre firmy predávajúce telefóny na Slovensku  zakúpené v zahraničí nerobíme, nepríjimame ani reklamácie od firiem ktoré zbierajú reklamácie od zákaznikov.
  • v prípade reklamácie iPhone 5 si môžete uplatniť celosvetovú medzinárodnú záruku a nezáleži na krajine pôvodu (tato výnimka platí len pre model iPhone 5), pri dodržaní podmienky že predmetom reklamácie je iPhone 5  zakúpený v zahraničí (u mobilného operátora alebo v Apple Store /vrátane USA/)

Prepravu oboma smermi znáša zákazník, Apple momentálne nekryje náklady na prepravu.