FAQ Canon

canonFAQ

Preprava je na náklady servisu.

a) FAKTÚRA

- Musí byť uvedené S / N, typ zariadenia, dátum predaja, pečiatka a podpis

- Keď na fa nie je S / N, potrebujeme naviac tiež DODACÍ LIST so sériovým číslom alebo ZÁRUČNÝ LIST (musí byť vyplnený model, S / N, dátum predaja, pečiatka a podpis)

alebo:

b) ÚČTENKA

- Musí byť uvedené S / N, typ zariadenia, dátum predaja, pečiatka a podpis

- Keď na účtenke nie je S / N, potrebujeme naviac tiež ZÁRUČNÝ LIST (musí byť vyplnený model, S / N, dátum predaja, pečiatka a podpis)

 

V prípade že je doklad vystavený na firmu resp. na IČO záruka je v zmysle obch.zákonnika len 1 rok /12 mesiacov/

Predpredajné reklamácie:

faktúra + dodací list so S / N od distribútora / predajcu

Za predpredajnú reklamáciu je možné považovať len prípad, keď tovar ešte nebol predaný koncovému zákazníkovi.

Predpredajné reklamácie:

faktúra + dodací list so S / N od distribútora / predajcu
 
Za predpredajnú reklamáciu je možné považovať len prípad, keď tovar ešte nebol predaný koncovému zákazníkovi.