Scroll to top

Cenník Apple

Cenník ostatných služieb

Prejdite na cenník služieb, expresných opráv, poplatkov za dopravu a diagnostiku.

Zmena fakturačných údajov po ukončení zákazky je spoplatnená 18,-€ s DPH
Každá oprava, do ktorej je nacenený diel od spoločnosti Apple sa riadi podmienkami spoločnosti Apple a to, že sa oprava naceňuje v režime Exchange price(zvýhodnená cena - pôvodny diel sa stáva majetkom spoločnosti Apple). Pokiaľ si chcete náhradny diel ponechať, je nutné nás o tom vopred informovať a oprava bude nacenená za Full price teda za plnú cenu.

 iPhone 11 Pro Max

 iPhone 11 Pro

 iPhone 11

 iPhone 11 Pro Max

 iPhone 11 Pro

 iPhone 11

 iPhone XS Max

 iPhone XS

 iPhone Xr

 iPhone XS Max

 iPhone XS

 iPhone Xr

iPhone X

 iPhone 8 Plus

 iPhone 8

iPhone X

 iPhone 8 Plus

 iPhone 8

 iPhone 7 Plus

 iPhone 7

 iPhone 6S Plus

 iPhone 7 Plus

 iPhone 7

 iPhone 6S Plus

 iPhone 6S

 iPhone 6 Plus

 iPhone 6

 iPhone 6S

 iPhone 6 Plus

 iPhone 6

 iPhone SE

 iPhone 5S

 iPhone 5C

 iPhone SE

 iPhone 5S

 iPhone 5C

iOS

iOS

Diagnostika

12,-€

MacBook

MacBook

Diagnostika

24,-€

iPod

iPod

Diagnostika

12,-€

Mac Pro

Mac Pro

Diagnostika

60,-€

iMac

iMac

Diagnostika

36,-€

iMac Pro

iMac Pro

Diagnostika

48,-€

MacMini/Display

MacMini/Display

Diagnostika

24,-€

iPad

iPad

Diagnostika

12,-€

ccclogo-142x70
Všetky ceny vyššie uvedených servisných úkonov sú udávane s DPH.

pozrite si našu rýchlu nápovedu, ak sme Vám nepomohli, neváhajte nás kontaktovať

Máte otázky?

C.C.C. ako zmluvný servis

Spoločnosť C.C.C. je zmluvným servisom spoločnosti Apple, TOSHIBA, Fujitsu a Canon. Poskytujeme záručný ale aj mimo záručný servis zariadení.

Servis Apple zariadení

Spoločnosť C.C.C. disponuje autorizáciou pre servis zariadení Apple už od roku 1999.  Poskytujeme servis iOS zariadení a Mac.

Helpdesk pre zákazníkov

Využite náš helpdesk a získajte tak prehľad o stave Vašej zákazky. Pri kontakte emailom si môžete uložiť kópiu v .pdf.

Použitie výhradne originálnych dielov

U nás získavate záruku použitia jedine originálnych dielov a zachovanie tak plnej funkčnosti a kvality Vášho zariadenia.

Kalibrácia po oprave

Prečo trvá výmena displeja na Apple iPhone kratšie v neautorizovanom servise ako u nás? Je to z dôvodu použitia originálnych dielov, kalibrácie displeja po výmene podľa prísnych kritérií výrobcu pre zachovanie plnej funkčnosti dotyku a zobrazovania.

Náhradné diely

Ak máte záujem o náhradné diely, použite prosím náš formulár, ktorý bude následné doručený na obchodné oddelenie C.C.C., kde sa Vám spätne ozveme s cenovou ponukou.

Podmienky uplatnenia záručného servisu zariadení Apple

Záručné podmienky Apple

Môžete si u nás uplatniť záručný alebo pozáručný servis na iPhone, vrátane iPhonov zakúpených u mobilného operátora v záručnej dobe.

V prípade kúpy zariadenia u operátora mobilných sieti je táto záruka obmedzená na 1.rok, druhý rok záruky si musíte uplatniť u svojho operátora/dodávateľa).

V prípade že je doklad vystavený na firmu resp. na IČO záruka je v zmysle obchodného zákonnika 1 rok (12 mesiacov)

  • V prípade uplatnenia reklamácie na výrobok do 12 mesiacov je protokol o oprave súčasne odborným posúdením výrobku autorizovaným servisom.
  • V prípade že ide o pozáručnú opravu je protokol o oprave súčasne zmluvou o dielo.
  • V prípade že zákazník zakúpil zariadenie na Slovensku ktoré je v druhom roku záruky, ale jeho pôvod je mimo SR musí zariadenie reklamovať u svojho predajcu.

V prípade že je iPhone v 1. roku záruky spravidla nie je nutné doložiť doklad o kúpe, ale neplatí to vždy. Apple si vyhradzuje právo takýto doklad v prípade nutnosti požadovať. Ak ho zákazník stratil, alebo zariadenie dostal ako darček a už nemá možnosť tento získať, záruka mu bude uznaná len v prípade, že mu ju uzná spoločnosť Apple.

Pri odovzdávaní iPhonu do servisu je potrebné aby ste vypli na svojom zariadení funkciu Find My iPhone.

Odblokovanie Apple ID je možné iba cez Portál pre vytvorenie a správu vášho AppleID účtu alebo na Apple phone support: +420 800 700 527.

Naše servisné stredisko túto službu neposkytuje.

Môžete si u nás uplatniť bezplatné opravy v rámci Quality Programov:

Repair Extension Program

Doba opravy je závislá na dodávkach náhradnych dielov a závady na zariadeni. Obvyklá doba opravy je od 3 do 10 dní.

Ak si želáte EXPRES opravu,  doba opravy je do 3 dní poprípade skôr podľa dohody.

Diely používame len originál dodávané priamo od Apple.

Potrebujete pomoc?

Získajte všetky informácie o podpore od spoločnosti Apple na jednom mieste:

www.apple.com/sk/support

Telefonická podpora:

+420 800 700 527 telefonická podpora v českom jazyku.

0800 004640  telefonická podpora v anglickom jazyku.

Čísla telefonickej podpory na celom svete www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html

Akékoľvek otázky a pripomienky posielajte na adresu apple@ccc.sk

ČO SPOLOČNOSŤ APPLE UROBÍ V PRÍPADE ZÁRUČNEJ REKLAMÁCIE?

Ak v rámci tejto záruky podáte platnú reklamáciu, spoločnosť Apple podľa svojho výberu:

  • opraví produkt Apple pomocou nových alebo už použitých dielov porovnateľných s novými dielmi, pokiaľ ide o výkon alebo spoľahlivosť; alebo
  • vymení produkt Apple za produkt, ktorý je aspoň funkčne porovnateľný s daným produktom Apple a ktorý sa skladá z nových alebo už použitých dielov porovnateľných s novými dielmi, pokiaľ ide o výkon a spoľahlivosť.

V prípade, ak bude produkt alebo jeho súčasť vymenená alebo vám bude poskytnutá finančná náhrada, akákoľvek náhradná položka sa stáva vaším vlastníctvom a vymenená položka alebo položka, za ktorú ste získali finančnú náhradu, sa stáva vlastníctvom spoločnosti Apple.

Na náhradnú súčasť alebo produkt, prípadne opravený produkt Apple sa vzťahuje zostávajúca záruka pôvodného produktu Apple alebo deväťdesiat (90) dní odo dňa výmeny alebo opravy, podľa toho, ktorá záruka vám poskytne dlhšie pokrytie.

Táto záruka sa neuplatňuje: a) na spotrebné súčasti, ako napríklad batérie alebo ochranné vrstvy, ktoré po čase zoslabnú, za predpokladu, že porucha nevznikla v dôsledku nedostatku materiálu alebo spracovania; b) na vizuálne poškodenie vrátane, nie však výhradne, škrabancov, preliačenín alebo poškodených plastov na konektoroch; c) na škody spôsobené používaním s iným produktom; d) na škody spôsobené nehodou, zlým zaobchádzaním, nesprávnym používaním, kontaktom s tekutinou, ohňom, v dôsledku zemetrasenia alebo iných vonkajších faktorov; e) na škody spôsobené prevádzkou produktu Apple v rozpore s používateľskými príručkami, technickými špecifikáciami a ďalšími zverejnenými pravidlami používania produktu Apple; f) na škody, ktoré vznikli pri servise (vrátane aktualizácií a rozšírení) vykonávanom inou osobou ako zástupcom spoločnosti Apple alebo autorizovaným poskytovateľom servisných služieb spoločnosti Apple (“AASP”); g) na produkt Apple, ktorý bol upravený s cieľom pozmeniť jeho funkčnosť alebo vlastnosti bez písomného súhlasu spoločnosti Apple; h) na chyby spôsobené bežným opotrebovaním v dôsledku používania alebo iné chyby v dôsledku bežného časového opotrebovania produktu Apple; alebo i) ak bolo niektoré sériové číslo z Produktu Apple odstránené alebo zničené; alebo j) ak bol produkt ukradnutý alebo ak sa spoločnosť Apple oprávnene domnieva, že produkt je ukradnutý, na základe informácií poskytnutých orgánmi činnými v trestnom konaní.

V prípade, že požadujete servis v krajine odlišnej od krajiny kúpy produktu Apple, spoločnosť Apple môže opraviť alebo vymeniť produkty a ich súčasti za porovnateľné produkty a súčasti, ktoré spĺňajú miestne normy.

Zariadenia, ktoré sú posielané do servisu prepravnou službou musia byť riadne zabalené, najlepšie v originálnom obale vrátane príslušenstva, pri zariadení musí byť pribalený záruční list, dodací list alebo faktúra. C.C.C. s.r.o. neručí za prepravu zariadení ktoré nie sú originálne zabalené a nemôže uznať záruku pokiaľ dôjde k ich poškodeniu pri preprave.