Scroll to top

Canon


Delighting You Always

Prejdite na objednávku servisu pre zariadenia CANON

U nás ste v najlepších rukách tejto hi-tech značky! Sme autorizované servisné stredisko zariadení CANON.

od roku 2011

Spolupráca C.C.C. a značky CANON

V roku 2011 začíname vykonávať záručný a mimo záručný servis CANON. Naša spoločnosť priamo servisuje tlačiarne a ďalšie profesionálne zariadenia od tejto Japonskej spoločnosti.

Dnes poskytujeme záručný a pozáručný servis zariadení CANON.

Záručne aj pozáručne opravujeme v servisnom stredisku:

  • atramentové tlačiarne
  • laserové tlačiarne
  • multifunkčné zariadenia (laserové aj atramentové)
  • faxy,analógové A4 kopírky
  • skenery
  • fototlačiarne SELPHY
  • fotoaparáty

Doklady pre uznanie záruky:

Doklady pre uznanie záruky:

a) FAKTÚRA

– Musí byť uvedené S / N, typ zariadenia, dátum predaja, pečiatka a podpis
– Keď na fa nie je S / N, potrebujeme naviac tiež DODACÍ LIST so sériovým číslom alebo ZÁRUČNÝ LIST (musí byť vyplnený model, S / N, dátum predaja, pečiatka a podpis).

alebo:

b) ÚČTENKA

– Musí byť uvedené S / N, typ zariadenia, dátum predaja, pečiatka a podpis
– Keď na účtenke nie je S / N, potrebujeme naviac tiež ZÁRUČNÝ LIST (musí byť vyplnený model, S / N, dátum predaja, pečiatka a podpis)
V prípade že je doklad vystavený na firmu resp. na IČO záruka je v zmysle obch.zákonnika len 1 rok /12 mesiacov/

Predpredajné reklamácie:

Faktúra + dodací list so S / N od distribútora alebo predajcu.

Za predpredajnú reklamáciu je možné považovať len prípad, keď tovar ešte nebol predaný koncovému zákazníkovi.

V prípade, že na doklade nie je uvedené S / N, nemožno uznať záručnú opravu!

NEOPRAVUJEME:

tlačiarne série IR a GP, ani skenery radu DR

Informacie o servisnom stredisku na tieto typy zariadení nájdete na www.canon.sk Helpdesk