Scroll to top

Cenník služieb C.C.C.

Hodinová sadzba

60,- €/hod

Hodinová sadzba výjazd

84,- €/hod

Účtované v prípade, že sa oprava vykonáva u zákazníka a nie v centrále.

Dopravné - Bratislava

0,72 €/km

Dopravné mimo mesta

0,60 €/km

EXPRESNÝ SERVIS

Expresný príplatok - záručné reklamácie vybavujeme v zákonnej lehote do 30 dní. Štandardne sa opravy vykonávajú do cca 3-10 pracovných dní. V prípade, že máte záujem o expresné vybavenie Vašej zákazky, môžete si objednať službu EXPRES. V takom prípade účtujeme poplatok v doleuvedenej výške podľa typu zariadenia. Poplatok zahŕňa prednostné riešenie Vašej zákazky, pokiaľ si objednáte službu EXPRES bude Vaše zariadenie prednostne diagnostikované, v prípade nutnosti objednané diely a opravené.

EXPRES Tlačiareň

24,- €

EXPRES Počítač

36,- €

EXPRES iOS

24,- €

EXPRES Výjazd

60,- €

DIAGNOSTIKA

Diagnostika - sa platí vopred pri príjme zariadenia, po diagnostikovaní závady a odsúhlasení ceny za opravu sa od ceny opravy odpočíta už zaplatená suma za diagnostiku. V prípade že zákazník nesúhlasí s navrhovanou cenou za opravu, poplatok za diagnostiku sa nevracia. V prípade nevyzdvihnutia zariadenia do 30 dní od jeho opravy Vám bude účtovaný poplatok za uskladnenie v zmysle zákona vo výške 2,40 € za každý začatý deň.

iOS

12,- €

Skener

18,- €

Ploter

24,- €

Monitor

18,- €

Televízor

24,- €

Notebook/PC

24,- €

Tlačiareň

18,- €

ZÁLOHOVANIE

Zálohovanie – je služba na požiadanie. Pri tomto druhu služby nie je nič garantované a pokiaľ ide o záchranu dát nenesieme žiadnu zodpovednosť sa kvalitu a obsah zachránených dát. Pri väčšine záloh nie sú obsahom aplikácie a ani nastavenia.

JEDNODUCHÁ záloha

24,- €

ZLOŽITÁ záloha

48,- €

Migrácia dát

24,- €

Záchrana dát

od 120,- €

Cena záchrany dát bude určená po analýze.
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH 20%
Ceny platia od 1.1.2019, zmena cien vyhradená
Zmena fakturačných údajov po ukončení zákazky je spoplatnená 18,-€ s DPH