Cenník služieb C.C.C.

Cenu opravy stanovíme na základe mailového dotazu na mail servis@ccc.sk so sériovým číslom zariadenia a popisom závady.

Hodinová sadzba

60 €/hod

Hodinová sadzba - výjazd

96 €/hod
Účtované v prípade, že sa oprava vykonáva u zákazníka a nie v centrále.

Dopravné - Bratislava

0,84 €/km

Expresný servis

Expresný príplatok – záručné reklamácie vybavujeme v zákonnej lehote do 30 dní. Štandardne sa opravy vykonávajú do cca 3-10 pracovných dní. V prípade, že máte záujem o expresné vybavenie Vašej zákazky, môžete si objednať službu EXPRES. V takom prípade účtujeme poplatok v doleuvedenej výške podľa typu zariadenia. Poplatok zahŕňa prednostné riešenie Vašej zákazky, pokiaľ si objednáte službu EXPRES bude Vaše zariadenie prednostne diagnostikované, v prípade nutnosti objednané diely a opravené.

EXPRES Tlačiareň

24 €

EXPRES Počítač

36 €

EXPRES iOS

24 €

EXPRES iOS Batéria

12 €

Diagnostika

Diagnostika – sa platí vopred pri príjme zariadenia, po diagnostikovaní závady a odsúhlasení ceny za opravu sa od ceny opravy odpočíta už zaplatená suma za diagnostiku. V prípade že zákazník nesúhlasí s navrhovanou cenou za opravu, poplatok za diagnostiku sa nevracia. V prípade nevyzdvihnutia zariadenia do 30 dní od jeho opravy Vám bude účtovaný poplatok za uskladnenie v zmysle zákona vo výške 2,40 € za každý začatý deň.

iOS

18 €

Monitor

24 €

TV

24 €

Notebook/PC

30 €

Tlačiareň

24 €

Multifunkčná Tlačiareň

36 €

Diagnostika fototechniky

V jednoduchých prípadoch – kedy je porucha buď zjavná alebo oprava jednoducho vyčísliteľná – vykonávame diagnostiku zadarmo (prasknutý displej, prasknuté pätky a pod). Naopak vo výnimočne zložitých prípadoch – najmä u produktov kontaminovaných tekutinou – kedy je potrebné všetko najskôr vyčistiť a až následne je možné stanoviť cenu. Cena diagnostiky v tomto prípade môže dosiahnuť sumu až 48€ s DPH

Zrkadlovky

24 €

Videokamery

24 €

Objektívy

24 €

Fotoblesky

24 €

Kompaktný fotoaparát

18 €

Zálohovanie

Zálohovanie – je služba na požiadanie. Pri tomto druhu služby nie je nič garantované a pokiaľ ide o záchranu dát nenesieme žiadnu zodpovednosť za kvalitu a obsah zachránených dát. Pri väčšine záloh nie sú obsahom aplikácie a ani nastavenia.

Jednoduchá záloha

36 €

Zložitá záloha

72 €

Migrácia dát

30 €

Záchrana dát

od 240 €

Cena záchrany dát bude určená po analýze.
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH 20%
Ceny platia od 1.2.2024, zmena cien vyhradená
Zmena fakturačných údajov po ukončení zákazky je spoplatnená 18,-€ s DPH

SERVISUJTE VAŠE ZARIADENIA TAM, KDE IM NAJVIAC ROZUMEJÚ.

C.C.Computer je autorizovaným servisom mnohých značiek s dlhoročnými skúsenosťami. Ponúkame záručný, mimo záručný servis s použitím výhradne originálnych dielov pri všetkých servisných úkonoch.

© 2019 C.C.C. – Apple Authorized Service Provider
“C.C.C.” s.r.o.

IČO – 31318177

DIČ – 2020325461

IČ DPH – SK2020325461
podľa §4

Kontakt

Vzhľadom na zmenu servisnej stratégie spoločnosti Canon, ukončujeme od 01.04.2023 záručnú podporu tlačiarní, skenerov a kalkulačiek daného výrobcu. Pre uplatnenie záručnej reklamácie, prosím použite následujúci odkaz na stránke výrobcu, kde si môžete objednať zvoz zariadenia priamo do servisného strediska Canon. Od 29.3.2023 budú všetky objednané zvozy zrušené. Naďalej pokračujeme v riešení pozáručných servisných prípadov značky Canon. Pri foto a video technike nebola servisná stratégia zmenená, naďalej pokračujeme v riešení záručných ako aj pozáručných prípadov. Ďakujeme za pochopenie.