Cenník služieb C.C.C.

Cenu opravy stanovíme na základe mailového dotazu na mail servis@ccc.sk so sériovým číslom zariadenia a popisom závady.

Hodinová sadzba

60 €/hod

Hodinová sadzba - výjazd

84 €/hod
Účtované v prípade, že sa oprava vykonáva u zákazníka a nie v centrále.

Dopravné - Bratislava

0,72 €/km

Dopravné mimo mesta

0,60 €/km

Expresný servis

Expresný príplatok – záručné reklamácie vybavujeme v zákonnej lehote do 30 dní. Štandardne sa opravy vykonávajú do cca 3-10 pracovných dní. V prípade, že máte záujem o expresné vybavenie Vašej zákazky, môžete si objednať službu EXPRES. V takom prípade účtujeme poplatok v doleuvedenej výške podľa typu zariadenia. Poplatok zahŕňa prednostné riešenie Vašej zákazky, pokiaľ si objednáte službu EXPRES bude Vaše zariadenie prednostne diagnostikované, v prípade nutnosti objednané diely a opravené.

EXPRES Tlačiareň

24 €

EXPRES Počítač

36 €

EXPRES iOS

24 €

EXPRES Výjazd

60 €

Diagnostika

Diagnostika – sa platí vopred pri príjme zariadenia, po diagnostikovaní závady a odsúhlasení ceny za opravu sa od ceny opravy odpočíta už zaplatená suma za diagnostiku. V prípade že zákazník nesúhlasí s navrhovanou cenou za opravu, poplatok za diagnostiku sa nevracia. V prípade nevyzdvihnutia zariadenia do 30 dní od jeho opravy Vám bude účtovaný poplatok za uskladnenie v zmysle zákona vo výške 2,40 € za každý začatý deň.

iOS

12 €

Skener

18 €

Ploter

24 €

TV

24 €

Monitor

18 €

Notebook/PC

24 €

Tlačiareň

18 €

Kompaktný fotoaparát

18 €

Zrkadlovky

24 €

Videokamery

24 €

Objektívy

24 €

Fotoblesky

24 €

V jednoduchých prípadoch – kedy je porucha buď zjavná alebo oprava jednoducho vyčísliteľná – vykonávame diagnostiku zadarmo (prasknutý displej, prasknuté pätky a pod). Naopak vo výnimočne zložitých prípadoch – najmä u produktov kontaminovaných tekutinou – kedy je potrebné všetko najskôr vyčistiť a až následne je možné stanoviť cenu. Cena diagnostiky v tomto prípade môže dosiahnuť sumu až 48€ s DPH

Zálohovanie

Zálohovanie – je služba na požiadanie. Pri tomto druhu služby nie je nič garantované a pokiaľ ide o záchranu dát nenesieme žiadnu zodpovednosť za kvalitu a obsah zachránených dát. Pri väčšine záloh nie sú obsahom aplikácie a ani nastavenia.

Jednoduchá záloha

24 €

Zložitá záloha

48 €

Migrácia dát

24 €

Záchrana dát

od 120 €

Cena záchrany dát bude určená po analýze.
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH 20%
Ceny platia od 1.1.2019, zmena cien vyhradená
Zmena fakturačných údajov po ukončení zákazky je spoplatnená 18,-€ s DPH

SERVISUJTE VAŠE ZARIADENIA TAM, KDE IM NAJVIAC ROZUMEJÚ.

C.C.Computer je autorizovaným servisom mnohých značiek s dlhoročnými skúsenosťami. Ponúkame záručný, mimo záručný servis s použitím výhradne originálnych dielov pri všetkých servisných úkonoch.

© 2019 C.C.C. – Apple Authorised Service Provider
“C.C.C.” s.r.o.

IČO – 31318177

DIČ – 2020325461

IČ DPH – SK2020325461
podľa §4

Kontakt