fbpx

Objednávka prepravy

Informácie k objednávke prepravy - Celá SR

Po odoslaní údajov cez kontaktný formulár Vám bude zaslané potvrdenie o zaevidovaní servisnej zákazky v našom systéme s prideleným číslom zákazky. Prepravná spoločnosť Vás bude kontaktovať do dvoch pracovných dní za účelom prevzatia zásielky a kuriér si prinesie vlastný prepravný štítok. Pokiaľ sa kuriér nedostaví do dvoch pracovných dní od potvrdenia objednávky, prosíme, kontaktujte nás na adrese preprava@ccc.sk pre overenie stavu. Zvoz zabezpečuje externá firma, a preto presný dátum ani čas zvozu nevieme určiť. 

Za dáta v zariadení nenesie firma Apple ani firma C.C.C. zodpovednosť, pred opravou Vám odporúčame dáta zálohovať nakoľko môžu byť pre správnu diagnostiku a bez upozornenia zmazané.

Zariadenia Apple :

Pred odoslaním zariadenia do servisu je nutné zo zariadenia odstrániť prístupové heslo a odhlásiť službu nájsť moje zariadenie (Find my device). Zvoz zdarma neplatí pre príslušenstvo a mimozáručne opravy, taktiež neplatí pri výmenných programoch spoločnosti Apple. Tieto prepravné náklady budú účtované formou dobierky pri doručení zariadenia po oprave. Pri záručných opravách zariadení, ktoré sú staršie ako jeden rok je nutné doložiť doklad o kúpe zariadenia (blok z pokladne alebo faktúra).

Zariadenia Canon:

Pri odosielaní tlačiarne do servisu je nutné ponechať náplne v zariadení, pri reklamácii tlačiarni je nutné doložiť doklad o kúpe a potvrdený záručný list. V prípade, že na doklade o kúpe nie je uvedené sériové číslo zariadenia, je potvrdený záručný list nevyhnutný. Pred odoslaním zariadenia na servis odporúčame preštudovať si záručné podmienky pre opravy CANON. Zvoz na foto\video techniku značky Canon nevykonávame, je nutné zaslať produkt na vlastné náklady. Pri pozáručnej oprave bude k oprave prirátaný poplatok za prepravu k Vám, pri záručnej oprave Vám bude zariadenie zaslanéna adresu bezplatne. Zariadenie zabaľte do originálneho alebo podobne vyhovujúceho obalu, ktorý prevezme prepravná spoločnosť, tento bude použitý pri odoslaní zariadenia späť k Vám.

Pri nevhodne zabalenom zariadení, naša ani prepravná spoločnosť nenesiezodpovednosť za poškodenie zariadenia pri preprave.

Osobné informácie

Všetky nižšie uvedené a následne Vami vyplnené osobné informácie uvedené a uchovávané v našej databáze slúžia na identifikovanie osoby a jej priradenému tovaru, všetky vša dáta sú v bezpečí podľa nariadení 18/2018 Z.z. a smernice GDPR. O svojich právach a povinnostiach, cookies, ktoré spracúvame sa môžte dočítať v sekcii „Ochrana osobných údajov“. Na našej webovej stránke si môžte pomocou automatizovaného plnenia práv vyžiadať dáta, zmazať (právo na zabudnutie), alebo vyžiadať ich opravu, resp. korekciu niektorých údajov.

Informácie o zariadení

Nahrajte doklad o kúpe vo formáte .jpg alebo .pdf

Informácie o zariadení

Nahrajte doklad o kúpe vo formáte .jpg alebo .pdf

SERVISUJTE VAŠE ZARIADENIA TAM, KDE IM NAJVIAC ROZUMEJÚ.

C.C.Computer je autorizovaným servisom mnohých značiek s dlhoročnými skúsenosťami. Ponúkame záručný, mimo záručný servis s použitím výhradne originálnych dielov pri všetkých servisných úkonoch.

© 2019 C.C.C. – Apple Authorised Service Provider
“C.C.C.” s.r.o.

IČO – 31318177

DIČ – 2020325461

IČ DPH – SK2020325461
podľa §4

Kontakt